Pagsugsug Kasamahan

Asal ahalga’ ma kasamahan ya pagsugsug bo’ magkilā kita pahāp.   Ma Kauman Sama Online bilahi kami magkilā maka saga sehe’ta da’ayat pahāp angkan bay hinang kami blog itu pasalan sugsug.

One Response

  1. Sinama.org
    Sinama.org March 8, 2016 at 9:23 am |

    Assalam Alaykum!

    Reply

Leave a Reply

Skip to toolbar